PDA

View Full Version : Mẫu đơn xác nhận còn độc thândinhthuynhavan
03-02-2010, 09:54 AM
Mẫu này dành cho các người con được đi theo của các F3 và F4.
Nam từ 20 trở lên và nữ từ 18 trở lên.
Chứng thực xác nhận ở ban tư pháp phường nơi cư trú.
Download mẫu đơn theo link sau:
http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=595&news_id=1283#content
http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2006/6/1283/XNHN.3.doc
Kính chúc suôn sẻ.